Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 103

Uradni list RS, št. 103 z dne 6. 10. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023


2883. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, stran 8602.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22) in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
1. člen 
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (Uradni list RS, št. 60/22, 96/22 in 166/22) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, novi Priloga 1 in Priloga 2 pa se uporabljata za dohodke, izplačane za obdobja od januarja 2024 dalje.
(2) Do začetka uporabe novih Priloge 1 in Priloge 2 pravilnika se uporabljata Priloga 1 in Priloga 2 Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (Uradni list RS, št. 60/22, 96/22 in 166/22).
Št. 007-625/2023/11
Ljubljana, dne 28. septembra 2023
EVA 2023-1611-0075
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti