O storitvi

UL info tok.

Zakonodajni del storitve UL info tok omogoča obveščanje in spremljanje vaše izbrane aktualne zakonodaje.
V svojem profilu si uredite nastavitve tako, da boste obveščeni o izidu glasila Uradnega lista RS in predpisih, o katerih želite biti obveščeni. Obvestila lahko prejemate po e-pošti ali SMS.
S storitvijo UL info tok lahko poiščete vse predpise in druge objave iz glasila Uradni list RS od leta 1991 naprej.
Izbrane predpise lahko shranite v svojem profilu ali natisnete v PDF-formatu.


Glasilo Uradni list RS

V rubriki Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje. Od 1. aprila 2010, ko se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C) (Uradni list RS, št. 109/09), je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja.

O glasilu

Glasilo je sestavljeno iz treh snopičev, ki se po vsebini delijo na: Uredbeni del, Mednarodne pogodbe in Razglasni del.
Uredbeni del uradnega glasila izide v vsaki izdaji Uradnega lista, Mednarodne pogodbe izidejo nekajkrat letno, Razglasni del pa praviloma vsak petek. 
Uradni list izhaja po načelu enotne izdaje. Celotna posamezna številka ima isto skupno letno zaporedno številko, isti datum izdaje in tekoče letno oštevilčenje strani. Uredbeni del ima tudi zaporedno številko objave akta.
V Razglasnem delu so strani posebej tekoče letno oštevilčene. Mednarodne pogodbe se objavljajo v ločenem delu z lastnim tekočim številčenjem izdaje, aktov in strani.

Uredbeni del

V Uredbenem delu so objavljeni: ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora, akti državnega sveta, akti predsednika republike, predpisi in drugi akti vlade in ministrov, splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil, odločbe in sklepi ustavnega sodišča ter predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.

Mednarodne pogodbe

V delu uradnega glasila Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe se objavljajo z zakonom ali vladno uredbo ratificirane mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, akti državnega zbora o notifikaciji nasledstva mednarodnih pogodb in obvestila ministrstva za zunanje zadeve o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb.

Razglasni del

V Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije, ki izhaja le v elektronski izdaji, pa se objavljajo javni razpisi, javni natečaji, vpisi v registre, nekateri preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti uradno.
Pogoje in način objavljanja aktov v Uradnem listu Republike Slovenije določa Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/10 in 36/14).


Zakonodajni del

V zakonodajnem delu izbirate predpise preko iskalnika EuroVoc tezavra.

Kaj je EuroVoc

EuroVoc je večjezični in multidisciplinarni tezaver EU. Vsebuje ključne besede, razvrščene v 21 področij in 127 podpodročij, ki se uporabljajo za opis vsebine dokumentov na spletišču EUR-Lex.
Iskanje po področjih in podpodročjih v zakonodaji EU in povezanih dokumentih (zakonodaja, pripravljalni dokumenti, mednarodni sporazumi, sporočila o sodni praksi, parlamentarna vprašanja itd.).
Več o tezavru EuroVoc.

Področja EuroVoc:

 • politika
 • mednarodni odnosi
 • Evropska unija
 • pravo
 • gospodarstvo
 • trgovina
 • finance
 • družbena in socialna vprašanja
 • izobraževanje in komunikacije
 • znanost
 • poslovanje in konkurenca
 • zaposlovanje in delovne razmere
 • promet
 • okolje
 • kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
 • kmetijsko živilstvo
 • proizvodnja, tehnologija in raziskovanje
 • energetika
 • industrija
 • geografija
 • mednarodne organizacije

Celoten EuroVoc

Na podlagi iskanja si za vas aktualne predpise shranite med priljubljene dokumente ali jih natisnete.

O novih objavah predpisov, ki ste jih shranili med vaše priljubljene dokumente, boste prejeli obvestilo na vaš izbrani elektronski naslov.

Obvestila, vezana na vaše izbrane ključne besede, prejmete na izbrani e-naslov po objavi na spletni strani OPSI - Odprti podatki Slovenije, ki je vir podatkov. Za vsebino in ažurnost objavljenih podatkov na tej spletni strani, Uradni list RS, d. o. o., ne odgovarja.

Povezava iz ključnih besed vodi na predpise, objavljene na spletni strani PisRS – Pravno informacijski sistem, ki je tudi vir podatkov. Za vsebino na tej spletni strani, Uradni list RS, d. o. o., ne odgovarja.

Kaj ponuja storitev UL info tok?

Sledimo informacijam namesto vas.

Javna naročila

Za vas spremljamo slovenska NMV in JN, objavljena na portalu E-naročanje, NMV Hrvaške in Slovaške ter mednarodna javna naročila, objavljena na TED portalu in vas o želenih objavah obveščamo vse dni v tednu.

Več

Zakonodaja

Obveščamo vas o vseh želenih predpisih glede na označbo EuroVoc ali glede na vsebino objave v glasilu uradnega lista, takoj po objavi uradne objave na spletni strani.

Več

E-komentarji

Eden najbolj prepoznavnih elementov založbe Uradni list so komentarji zakonodaje. Njihovi avtorji so pravni strokovnjaki, katerih analiza členov posameznih predpisov pomembno vpliva na pravno prakso. E-komentarji so digitalna različica tiskanih izdaj.

Več