Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1814. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče, stran 5093.

  
Na podlagi 5. člena Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 63/00, 1/10, 32/23), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 5. redni seji dne 18. maja 2023 sprejel
S K L E P 
o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče 
1. 
Priznanje Občine Velike Lašče se v letu 2023 podeli:
– Rudolfu Ruparju.
Zlata plaketa Občine Velike Lašče se v letu 2023 podeli:
– Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rašica.
2. 
Priznanja se podelijo v okviru praznovanja občinskega praznika.
Št. 0301-0026/2023-1
Velike Lašče, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar