Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1813. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin, stran 5093.

  
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 5. redni seji dne 18. maja 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/17) se spremeni besedilo 5. člena tako, da se glasi:
»Višina denarne pomoči iz 3. člena lahko znaša največ 30,00 EUR na otroka.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0028/2023-1
Velike Lašče, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar