Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče, stran 5086.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 5. redni seji dne 18. maja 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 45/00), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
Besedilo 26. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»VI. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN PREKRŠKOVNI ORGAN 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcija.«
3. člen 
Besedilo 27. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Velike Lašče,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z globo 150 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 50 eurov se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0025/2023-1
Velike Lašče, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti