Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1803. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 5083.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter - Vrtojba 
1. člen
Prvi odstavek 2. člena Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter - Vrtojba se spremeni tako, da se glasi:
»Brezplačen prevoz za starejše Občine Šempeter - Vrtojba lahko koristijo občani starejši od 65 let in invalidi, ki nimajo možnosti do prevoza; lastnega ali s strani druge osebe (v nadaljevanju: uporabniki).«
2. člen 
Drugi odstavek 2. člena Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter - Vrtojba se spremeni tako, da se glasi:
»Brezplačni prevozi se izvajajo na območju Upravne enote Nova Gorica ob delavnikih, od ponedeljka do petka, predvidoma med 8. in 16. uro. Prevoz je potrebno naročiti vsaj 7 dni pred želeno storitvijo. Izjemoma tudi kasneje, v kolikor pa so kapacitete proste.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022-7
Šempeter pri Gorici, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk