Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1800. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, stran 5081.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – pop., 41/07 – pop., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSvarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica, v višini 24,99 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve subvencionirala v višini 17,83 EUR na efektivno uro, subvencija iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 1,96 EUR.
3. člen 
Cena storitve za uporabnika znaša 5,20 EUR na efektivno uro.
4. člen 
Cena storitve, opravljene v nedeljo, se poveča za 30 % in znaša 28,88 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,76 EUR na efektivno uro.
5. člen 
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 40 % in znaša 30,18 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,28 EUR na efektivno uro.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2023 dalje.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, številka 1224-0023/2022.
Št. 1224-0034/2023
Sevnica, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti