Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1792. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Hodoš, stran 5074.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12, 76/17, 78/19 in 44/22) ter 14. člena Statuta Občine Hodoš (glasilo Örség, december 2016, številka 48) je Občinski svet Občine Hodoš na 4. redni seji dne 18. maja 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Potrdi se elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Hodoš v predlagani vsebini z naslednjimi spremembami in dopolnitvami, ki ga je pripravil izvajalec navedene javne službe, tj. režijski obrat Občine Hodoš.
2. člen 
Potrdijo se cene:
– Storitev javne službe čiščenja (KOV)
0,86 EUR/m³
– Storitev javne službe odvajanja (KOV)
0,00 EUR/m³
Skupaj kanalščina odvajanja in čiščenja (KOV)
0,86 EUR/m³
 
– Omrežnina odvajanja komunalnih odpadnih voda
42,66 EUR/leto
– Omrežnina čiščenja komunalnih odpadnih voda
13,40 EUR/leto
Skupaj omrežnina odvajanja in čiščenja KOV
56,06 EUR/leto
Vse cene so brez DDV-ja.
3. člen 
Sklep začne veljati takoj.
4. člen 
Cene določene s tem sklepom se uporabljajo od 1. januarja 2023 in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2022-54
Hodoš, dne 19. maja 2023
Župan 
Občine Hodoš 
Denis Tamaško 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti