Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1791. Sklep o višini cene programa otroškega vrtca v Občini Hodoš, stran 5074.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 14. člena Statuta Občine Hodoš (Glasilo Őrség, december 2016, letnik XVI, številka 48) je Občinski svet Občine Hodoš na 4. redni seji dne 18. maja 2023 sprejel
S K L E P 
o višini cene programa otroškega vrtca v Občini Hodoš 
1. člen 
Ekonomska cena na otroka znaša mesečno:
Vzgojno varstvena enota Hodoš
Heterogeni oddelek 
450,00 EUR
2. člen 
Subvencija občine do staršev znaša 60,00 EUR.
3. člen 
Na vsake tri mesece je obvezno podati poročilo, zaradi uskladitve ekonomske cene.
4. člen 
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu, uporablja pa se od 1. maja 2023 dalje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2022-58
Hodoš, dne 19. maja 2023
Župan 
Občine Hodoš 
Denis Tamaško 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti