Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani, stran 5069.

  
Na podlagi 115. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. seji dne 17. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 50/14) se v 4. členu v tabeli vrstice pod zap. št. 1, 5, 6, 7, 8 in 10 nadomestijo z naslednjimi zapisi:
1.
069021
644
Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko
108
7.271
V
673 – Ljubljana
5.
071011
644
Dragomelj – Pšata – Beričevo
108
511
V
2.780 – Domžale
6.
071063
073071
Ihan – Selo pri Ihanu – Zaboršt pri Dolu
108
1.135
V
2.679 – Domžale
7.
071064
108
G2 108 – Videm
069021
348
V
 
8.
073071
071062
Ihan – Goričica pri Ihanu – Vinje
069022
1.584
V
3.690 – Domžale
10.
213071
213081
Podgrad – Laze pri Dolskem
069031
489
V
3.581 – Ljubljana
V zadnji vrstici tabele se zapis »27.734 m« nadomesti z »27.709 m«.
2. člen 
V 5. členu se v tabeli vrstice pod zap. št. 9, 12, 27, 41, 44, 53, 55, 60, 61, 78, 91, 92, 94, 108, 118 in 123 nadomestijo z naslednjimi zapisi:
9.
569092
069051
Vrh pri Dolskem – vodohran
HŠ 15
574
V
 
12.
569131
069050
Klopce 13
HŠ 13
207
V
 
27.
569201
108
G2 108 – Beričevo 23g – LC 069021
069021
227
V
 
41.
569291
569281
Podgora pri Dolskem – Zajelše – Dol pri Ljubljani
108
1.434
V
 
44.
569294
569291
Zajelše – OMV – G2 108
108
424
V
 
53.
569311
569291
JP 569291 – Zaboršt pri Dolu – LC 071063
071063
1.338
V
 
55.
569313
569311
Zaboršt pri Dolu – podvoz G2 108 – LC 069021
069021
205
V
 
60.
569318
108
Zaboršt pri Dolu – G2 108 – JP 569311
569311
46
V
 
61.
569321
069021
Beričevo – G2 108 – Pšata
071011
858
V
222 – Domžale
78.
569381
069021
Beričevo 62a
HŠ 62a
197
V
91.
569461
569313
JP 569313 – Dol pri Ljubljani – JP 569661
569661
117
V
 
92.
569462
569463
JP 569463 – proti G2 108
p. 903/4
57
V
 
94.
569481
069021
LC 069021 – Dolsko – LC 069031
069031
386
V
 
108.
569571
108
Senožeti 94a
HŠ 94a
233
V
 
118.
569612
069051
Senožeti – G2 108
108
978
V
 
123.
717014
717012
Ljubljana – Laze pri Dolskem 44
HŠ 44
247
V
150 – Ljubljana
V tabelo se dodajo naslednji zapisi:
29.1
569204
108
Beričevo – ELES
569361
199
V
47.1
569298
108
G2 108 – Dol pri Ljubljani
069021
210
V
75.1
569362
069021
Beričevo 4a
HŠ 4a
95
V
92.1
569463
569661
Dol pri Ljubljani – Videm 37b
HŠ 37b
195
V
94.1
569482
069031
LC 069031 – Dolsko – JP 569501
569501
391
V
97.1
569494
569492
Dolsko 93b
HŠ 93b
112
V
99.1
569503
569501
Dolsko 105
HŠ 105
120
V
110.1
569574
569572
Senožeti 100
HŠ 100
66
V
V tabeli se črta naslednji zapis:
56.
569314
569311
Zaboršt pri Dolu 13
HŠ 13
212
V
V zadnji vrstici tabele se zapis »41.279 m« nadomesti z »41.969 m«.
3. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2023-58(509) z dne 10. 3. 2023.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0062/2022-10
Dol pri Ljubljani, dne 17. maja 2023
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič