Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1782. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 5063.

  
Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 13/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 – UPB) je Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
– storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
Odvajanje odpadne vode
m3
0,1508 €
– omrežnina za odvajanje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost
Faktor
Število
Število x
Cena
priključka (DN)
omrežnine
priključkov
faktor
za faktor
15 in 20
1
503
503
1,0711
25 in 32
3
11
33
3,2187
40
10
1
10
10,7108
50
15
4
60
16,0664
65
30
0
0
32,1327
80 in 90
50
4
200
53,5544
100 in 125
100
1
100
107,1089
150
200
0
0
214,2177
2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
2.1 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
– storitev čiščenja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Čiščenje odpadne vode
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
m3
0,7062 €
– omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost
Faktor
Število
Število x
Cena
priključka (DN)
omrežnine
priključkov
faktor
za faktor (EUR)
15 in 20
1
503
503
0,3457
25 in 32
3
11
33
1,0400
40
10
1
10
3,4572
50
15
4
60
5,1858
65
30
0
0
10,3716
80 in 90
50
4
200
17,2860
100 in 125
100
1
100
34,5720
150
200
0
0
69,1439
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
PRIČETEK VELJAVNOSTI 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati s 1. junijem 2023.
Št. 354-0003/2016-8
Cerkno, dne 19. maja 2023
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti