Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1781. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo, stran 5063.

  
Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 63/16), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 – UPB) je Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Vodarina
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
m3
0,9654 €
– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost
Faktor
Število
Število x
Cena 
priključka v DN
omrežnine
priključkov
faktor
za faktor (EUR)
15 in 20
1
1210
1210
4,4234
25 in 32
3
22
67
13,2704
40
10
1
10
44,2346
50
15
4
60
66,3520
65
30
0
0
132,7039
80 in 90
50
2
100
221,1733
100 in 125
100
1
100
442,3465
150
200
0
0
884,6930
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
PRIČETEK VELJAVNOSTI 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati s 1. junijem 2023.
Št. 355-0002/2016-7
Cerkno, dne 19. maja 2023
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti