Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1779. Sklep št. 2/2023 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra, stran 5062.

  
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 4. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
S K L E P  Š T .  2 / 2 0 2 3 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednji nepremičnini:
– katastrska občina 1071 – Škofja vas, parcela št. 1208/2, v izmeri 31 m2,
– katastrska občina 1071 – Škofja vas, parcela št. 1204/5, v izmeri 15 m2,
– katastrska občina 2639 – Zvodno, parcela št. 1428/11, v izmeri 274 m2,
– katastrska občina 1074 – Spodnja Hudinja, parcela št. 1002/12, v izmeri 9 m2,
– katastrska občina 1075 – Ostrožno, parcela št. 619/13, v izmeri 23 m2,
– katastrska občina 1075 – Ostrožno, parcela št. 1139/71, v izmeri 5 m2,
– katastrska občina 1072 – Šmiklavž, parcela št. 1390/4, v izmeri 211 m2.
2. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-14/2023
Celje, dne 17. maja 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač