Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1776. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra, stran 5055.

  
Občinski svet Občine Bovec je na podlagi 262. člena v zvezi z 260. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) v zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v k.o. 2211 Čezsoča na 4. redni seji dne 19. 5. 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Zemljiščema s parc. št. 4180/96 in 4180/97, obe k.o. 2211 Čezsoča, ki sta lastnina Občine Bovec z zaznamovanim statusom grajeno javno dobro, se odvzame status grajeno javno dobro.
II. 
Pri parc. št. 4180/96 in 4180/97, obe k.o. 2211 Čezsoča, se dovoli izbris zaznamb ID 15503145, da imata zemljišči status grajeno javno dobro.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž