Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1773. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2023, stran 5053.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, april 2023 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2023 v primerjavi z marcem 2023 je bil 0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca aprila 2023 je bil 0,046.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca aprila 2023 je bil 0,011.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2023 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,133.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2023 v primerjavi z marcem 2023 je bil 0,015.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2023 je bil 0,024.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2023 je bil 0,006.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2023 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,094.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2023 v primerjavi s povprečjem leta 2022 je bil 0,048.
Št. 9626-234/2023/5
Ljubljana, dne 19. maja 2023
EVA 2023-1522-0014
Tomaž Smrekar 
generalni direktor 
Statističnega urada 
Republike Slovenije 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti