Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1765. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil, stran 5044.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil 
1. člen 
V Pravilniku o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Uradni list RS, št. 43/06, 32/09, 74/11, 93/13, 87/16, 36/18 in 62/20) se v 1. členu besedilo »Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/362 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede izvzetja za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v avtodomih (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 116) in Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/363 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede določenih izjem za svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 119)« nadomesti zbesedilom »Delegirano direktivo Komisije (EU) 2023/544 z dne 16. decembra 2022 o spremembi Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca v aluminijevih zlitinah za strojno uporabo, v bakrovih zlitinah in nekaterih akumulatorjih (UL L št. 73 z dne 10. 3. 2023, str. 5)«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »Prilogi Direktive 2000/53/ES (v nadaljnjem besedilu: Priloga)« nadomesti z besedilom »Prilogi II Direktive 2000/53/ES (v nadaljnjem besedilu: Priloga II)«, beseda »Prilogi« pa z besedo »Prilogi II«.
V drugem in tretjem odstavku se za besedo »Prilogi« doda število »II«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-151/2023
Ljubljana, dne 22. maja 2023
EVA 2023-2711-0091
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti