Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1759. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo, stran 5037.

  
Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve, 36/19 – ZDT-1C in 34/23 – odl. US) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 23. maja 2023 sprejel
S K L E P 
o izvolitvi v sodniško funkcijo 
V sodniško funkcijo se izvoli:
Simon JURSINOVIČ na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Št. 700-05/23-4/8
Ljubljana, dne 23. maja 2023
EPA 789-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti