Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


150. Popravek datuma v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 5/22, stran 406.

  
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) Uradni list RS, objavlja
P O P R A V E K 
datuma v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 5/22 
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 5/22 z dne 12. 1. 2022, je na straneh od 143 do 250 prišlo do napake v zapisu datuma izida, v glavi publikacije. Datum »12. 1. 2021« se popravi tako, da se pravilno glasi »12. 1. 2022«.
Št. 1/2022
Ljubljana, dne 17. januarja 2022
Denis Stroligo 
direktor