Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


149. Sklep o razpisu volitev članov personalnih svetov pri Vrhovnem sodišču RS, Višjem sodišču v Celju, Višjem sodišču v Kopru, Višjem sodišču v Ljubljani, Višjem sodišču v Mariboru, Višjem delovnem in socialnem sodišču, Okrožnem sodišču v Celju, Okrožnem sodišču v Kopru, Okrožnem sodišču v Kranju, Okrožnem sodišču v Ljubljani, Okrožnem sodišču v Mariboru, Okrožnem sodišču v Murski Soboti, Okrožnem sodišču v Novi Gorici, Okrožnem sodišču v Novem mestu, Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, Delovnem sodišču v Celju, Delovnem sodišču v Kopru in Delovnem sodišču v Mariboru, stran 405.

  
Na podlagi 34. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami in dopolnitvami) in 25. sklepa 11. seje Sodnega sveta z dne 20. 1. 2022, Sodni svet
r a z p i s u j e 
volitve članov personalnih svetov pri Vrhovnem sodišču RS, Višjem sodišču v Celju, Višjem sodišču v Kopru, Višjem sodišču v Ljubljani, Višjem sodišču v Mariboru, Višjem delovnem in socialnem sodišču, Okrožnem sodišču v Celju, Okrožnem sodišču v Kopru, Okrožnem sodišču v Kranju, Okrožnem sodišču v Ljubljani, Okrožnem sodišču v Mariboru, Okrožnem sodišču v Murski Soboti, Okrožnem sodišču v Novi Gorici, Okrožnem sodišču v Novem mestu, Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, Delovnem sodišču v Celju, Delovnem sodišču v Kopru in Delovnem sodišču v Mariboru 
Volitve bodo potekale 21. 4. 2022 na sedežu sodišča, kjer so razpisane. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 17. 2. 2022. Novoizvoljeni člani navedenih personalnih svetov bodo funkcijo nastopili 5. 7. 2022.
Predsednik Sodnega sveta RS 
Vladimir Horvat