Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


127. Revalorizacija tarif po Tarifi o pogojih in načinih uporabe fonogramov v komercialnih radijskih programih ter o višini nadomestil za njihovo uporabo, stran 365.

  
IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 11. člena Tarife o pogojih in načinih uporabe fonogramov v komercialnih radijskih programih ter o višini nadomestil za njihovo uporabo, o kateri je dne 16. 6. 2020 odločil Svet za avtorsko pravo, objavlja
R E V A L O R I Z A C I J O 
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2021. Revalorizirane vrednosti veljajo od vključno februarja 2022 do ponovne uskladitve in znašajo:
Opis
Znesek (€)
Minimalno mesečno nadomestilo
249,38
Maksimalno mesečno nadomestilo
39.260,73
Navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 12. januarja 2022
Direktor IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar