Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


126. Revalorizacija tarif po Tarifi Zavoda IPF za uporabo glasbenih posnetkov na internetu, stran 365.

  
IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 6. člena Tarife Zavoda IPF za uporabo glasbenih posnetkov na internetu, sprejete dne 16. 12. 2004, objavlja
R E V A L O R I Z A C I J O 
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2021. Revalorizirana vrednost veljajo od vključno februarja 2022 do ponovne uskladitve in znaša:
Opis
Znesek (€)
Minimalno mesečno nadomestilo
59,27
Navedena vrednost nadomestila je opredeljena v neto vrednosti, zaradi česar je potrebno nanjo prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 12. januarja 2022
Direktor IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar