Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


117. Sklep o sestavi izpitnih komisij v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2021/2022, stran 360.

  
Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o sestavi izpitnih komisij v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2021/2022 
1. člen 
(vsebina) 
S tem sklepom se zaradi nemotene izvedbe zimskega izpitnega roka v šolskem letu 2021/2022 določi prilagoditev sestave izpitne komisije za ustne izpite.
2. člen 
(sestava komisije) 
Ne glede na tretji odstavek 21. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) lahko šolsko izpitno komisijo za ustni izpit sestavljata najmanj predsednik in izpraševalec. Izpraševalec lahko izjemoma, zaradi odrejene karantene ali samoizolacije, sodeluje v šolski izpitni komisiji na daljavo. V tem primeru mora tudi predsednik izpolnjevati pogoj za izpraševalca, določen v 21. členu pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2022
Ljubljana, dne 13. januarja 2022
EVA 2022-3330-0004
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport