Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


335. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kranjska Gora, stran 783.

  
Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), in na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 20. 11. 2022, je Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora na 7. dopisni seji dne 7. 2. 2024 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora ugotavlja:
– da je članica Občinskega sveta Občine Kranjska Gora Sonja Kavalar 27. 11. 2023 podala pisno odstopno izjavo županji Občine Kranjska Gora;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske demokratske stranke;
– da so se naslednji kandidati na listi kandidatov Slovenske demokratske stranke Gregor Miklič, Jelica Brestovac, Anamarija Zagorec, Jernej Rac in Mojca Kelvišar pisno odpovedali sprejemu mandata člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov Slovenske demokratske stranke Peter Močnik, roj. 21. 6. 1955, Delavska ulica 22, 4281 Mojstrana;
– da je kandidat dne 5. 2. 2024 podal pisno izjavo, da sprejme mandat člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora;
– ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata, začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2023-21
Kranjska Gora, dne 7. februarja 2024
Predsednica OVK 
mag. Metka Furlan