Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Turnišče, stran 769.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–23 (Uradni list RS, št. 26/14) in 18. člena Statuta Občine Turnišče(Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 10. redni seji dne 1. 2. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Turnišče 
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 61/19).
2. člen 
Spremeni se priloga Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Turnišče – Merila in pogoji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Turnišče.
3. člen 
Z dnem uveljavitve te spremembe preneha veljati priloga k Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 61/19).
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-1/2024
Turnišče, dne 1. februarja 2024
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat