Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju Občine Škofljica, stran 754.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 11. redni seji dne 25. 1. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju Občine Škofljica 
1. člen 
V Odloku o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 51/14), se spremeni 1. člen, ki se na novo glasi:
1. – Malnarjeva cesta – se odcepi desno s Kočevske ceste v krožišču in poteka proti jugozahodu do meje z Občino Ig
2. – Obrtna cesta – se odcepi desno z Malnarjeve ceste v križišču parc. št. 1514/7 in 1514/8, k.o. Lanišče in poteka proti severovzhodu, nato ob objektu – sedaj Ulica ob hrastih 1 – zavije rahlo levo proti severu in se nadaljuje do črpališča ob Žagarski ulici
3. – Cesta ob Bregu – se odcepi levo z Obrtne ceste v križišču s parc. št. 737/353, k.o. Lanišče in poteka vzporedno s Škofeljščico do Žagarske ulice
4. – Gorenčeva ulica – se odcepi desno z Obrtne ceste v križišču s parc. št. 737/353, k.o. Lanišče in poteka proti jugovzhodu do Kočevske ceste
5. – Ulica ob hrastih – se odcepi desno z Obrtne ceste v križišču, kjer Obrtna cesta zavije levo in se slepo konča pred industrijskim železniškim tirom, del ulice pa zavije v križišču s parcelno št. 737/350, k.o. Lanišče proti jugu do Gorenčeve ulice
6. – Ambruževa ulica – se odcepi desno s Ceste ob Bregu v križišču parc. št. 731/3 in 730/3, k.o. Lanišče in prečka Obrtno cesto v križišču ob objektu – sedaj Ambruževa ulica 1 – in se slepo konča pred industrijskim železniškim tirom
7. – Morave – se odcepi desno s Ceste ob Bregu v križišču parc. št. 729/30 in 729/36, k.o. Lanišče in poteka vzporedno z Ambruževo ulico, nato pa v zavoju parc. št. 729/29 k.o. Lanišče zavije levo in poteka vzporedno z Obrtno cesto do Žagarske ulice
8. – Prečna ulica se odcepi desno s Ceste ob Bregu v križišču parc. št. 667/187 in 667/192, k.o. Lanišče in poteka do Obrtne ceste.
2. člen 
Preostala določila Odloka o določitvi imen ulic in spremembi poteka ulice na območju Občine Škofljica ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-1/2023
Škofljica, dne 25. januarja 2024
Župan 
Občine Škofljica 
Primož Cimerman