Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


323. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 753.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 12. redni seji dne 31. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
1. Ukine se status javnega dobra na nepremičninah, parc. št. 1020/4 k.o. 1170 Sp. Sečovo ter parc. št. 1496/7, 1496/9 in 1496/12 k.o. 1169 Cerovec.
2. Lastninsko pravico na nepremičninah iz prve točke tega sklepa pridobi Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 0320-0001/2024
Rogaška Slatina, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič