Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


322. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Radenci v volilni enoti 1, stran 752.

  
Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Radenci na 12. redni seji dne 5. 2. 2024 sprejela
S K L E P 
o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Radenci v volilni enoti 1 
I. 
Volilna komisija Občine Radenci v volilni enoti 1 razpisuje nadomestne volitve za 1 (enega) člana Občinskega sveta Občine Radenci.
II. 
Nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Radenci v volilni enoti 1 bodo v nedeljo, dne 14. aprila 2024.
III. 
Predčasno glasovanje nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Radenci v volilni enoti 1, bo v sredo, dne 10. aprila 2024.
IV. 
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 10. februar 2024.
V. 
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Radenci.
VI. 
Razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2022-344
Radenci, dne 5. februarja 2024
Predsednik 
OVK Občine Radenci 
mag. Zlatko Herceg