Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


312. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica, stran 748.

  
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) in 26. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni objave Snežnik, št. 3/03) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore, sprejetega na 7. seji dne 24. 1. 2024, na 10. seji dne 25. 1. 2024 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša 0,169 €.
II. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-3/2024-1
Ilirska Bistrica, dne 25. januarja 2024
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič