Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


311. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Idrija, stran 745.

  
Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 11. redni seji dne 1. 2. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Idrija 
1. člen 
V Pravilniku o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 12/20) se v 5. členu številka »200« nadomesti s številko »300«.
2. člen 
Priloga: Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka se nadomesti z novo Prilogo: Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka, ki je kot Priloga: Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020
Idrija, dne 1. februarja 2024
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj