Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


305. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2024, stran 735.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
P O R O Č I L O 
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2024 
Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2024 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,6 %.
Št. 9626-63/2024/5
Ljubljana, dne 7. februarja 2024
EVA 2024-1522-0002
Mag. Apolonija Oblak Flander 
v. d. generalnega direktorja 
Statističnega urada 
Republike Slovenije