Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


300. Razpis volitev članov Personalnih svetov na Okrožnem sodišču v Krškem, Okrožnem sodišču na Ptuju in Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, stran 729.

  
Na podlagi 34. člena Zakona o sodiščih in 2. sklepa 2. dopisne seje Sodnega sveta z dne 6. 2. 2024 in 7. 2. 2024 Sodni svet
R A Z P I S U J E 
volitve članov Personalnih svetov na Okrožnem sodišču v Krškem, Okrožnem sodišču na Ptuju in Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu 
Volitve bodo potekale 23. 5. 2024, na sedežu sodišč, kjer so razpisane. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 12. 2. 2024. Novoizvoljeni člani bodo funkcijo nastopili 18. 10. 2024.
Predsednik Sodnega sveta RS 
Vladimir Horvat