Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


299. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA TADEJA POGAČARJA, USTANOVA ZA DOBRODELNOST«, stran 729.

  
Na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA TADEJA POGAČARJA, USTANOVA ZA DOBRODELNOST« 
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »FUNDACIJA TADEJA POGAČARJA, USTANOVA ZA DOBRODELNOST«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 1584/2023 z dne 16. 10. 2023 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 18. 10. 2023, pri notarju Jerneju Jeromnu, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, s katerim je ustanovitelj Tadej Pogačar, stanujoč 34 Quai Jean-Charles Rey, 98000 Monako, ustanovil ustanovo:
– z imenom: »FUNDACIJA TADEJA POGAČARJA, USTANOVA ZA DOBRODELNOST«.
– s sedežem: v Komendi.
Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je Klanec 59, 1218 Komenda.
2. Namen ustanove je splošnokoristno in trajno delovanje na področjih dobrodelne dejavnosti dodeljevanja denarne in druge pomoči osebam, ki so pomoči potrebne in splošnokoristne dejavnosti podpiranja projektov na področju znanosti za razvoj novih zdravil ali postopkov zdravljenja, zlasti rakavih bolezni.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 10.000,00 eurov.
4. Člani prve uprave so:
– Mirko Pogačar, Klanec 59, 1218 Komenda,
– Janko Žigart, Kettejeva 5, 2310 Slovenska Bistrica in
– Andrej Brezavšček, Mali trg 8, 1000 Ljubljana.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-7/2023/2
Ljubljana, dne 22. januarja 2024
EVA 2024-2611-0007
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti