Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

N 24/2022 Os-2996/22, Stran 2084
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku nepravdni postopek predlagateljice Darinke Mohar, Vrhpolje pri Kamniku 37, Kamnik, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Frančiška Moharja, rojenega 17. 9. 1931, Vrhpolje pri Kamniku 37, Kamnik, za mrtvega.
Pogrešani je dne 14. 6. 1996 odšel iz družinske hiše na naslovu Vrhpolje pri Kamniku 37, Kamnik in ker ga ni bilo nazaj domov, so o tem obvestili policijo, vključili gasilce ter ostale medije, vendar pogrešane osebe niso našli vse do danes.
Pogrešanega bo v postopku kot skrbnica za poseben primer zastopala odvetnica Suzana Miklič Nikič iz Domžal.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma o njegovi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za poseben primer v treh mesecih od objave oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 25. 8. 2022