Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

N 27/2022 Os-3036/22, Stran 2083
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Ignaca Perko, rojen 28. 7. 1874, nazadnje stanujoč Ambrus 28, Zagradec, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer odv. Rok Pleterski Puharič, odv. v Ljubljani, zaradi predloga za razglasitev pogrešanega za mrtvega.
Ignac Perko je bil rojen 28. 7. 1874, zadnje znano prebivališče je imel na naslovu Ambrus 28, Zagradec, po poizvedbah sodišča pa naj bi živel tudi na naslovih Ambrus 34, Zagradec in Ambrus 56, Zagradec.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega Ignaca Perka, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 6. 9. 2022