Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

D 421/2021 Os-2560/22, Stran 2083
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek po dne 9. 10. 2021 umrlem Frančišku Derča, EMŠO: 0510969500378, poročen, državljan Republike Slovenije, zadnje prebivališče Glavni trg 47, Polzela, ki se vodi pod opr. št. D 421/2021. Zakoniti dediči so se odpovedali dedovanju po zapustniku.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri Okrajnem sodišču v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu 
dne 31. 5. 2022 
 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti