Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

III D 3523/2019 Os-2817/22, Stran 2083
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski postopek po pokojnem Francu Podobniku, sinu Jožeta Podobnika, roj. 12. 8. 1949, umrlem 31. 10. 2019, nazadnje stanujoč na naslovu Tavčarjeva ulica 15, Ljubljana.
Pokojni nima dedičev I. in II. dednega reda. To pomeni, da so do dedovanja po pokojnem Francu Podobniku potencialno upravičeni zakoniti dediči III. dednega reda, zapustnikove babice in dedi (če so ti pokojni, pa njihovi potomci). Sodišču ti dediči niso vsi znani, saj razpolaga zgolj s podatki o pokojnikovih tetah in stricih oziroma njihovih potomcih po materini strani, ne razpolaga pa s podatki o tetah in stricih pokojnega oziroma njihovih potomcih po očetovi strani (po podatkih sodišča sta imela stara starša zapustnika po očetovi strani, Anton Podobnik in Katarina Podobnik, sedem otrok, eden izmed njih pa je bil oče zapustnika).
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Francu Podobniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 29. 7. 2022