Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

II D 757/2020 Os-2723/22, Stran 2083
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Kadunc, roj. 8. 12. 1939, umrla dne 5. 2. 2020, nazadnje stanujoča na naslovu Polje, cesta X 6, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.
Zapustnica je naredila oporoko, o kateri se imajo pravico izreči tudi zakoniti dediči. Zapustnica je bila ob smrti vdova in brez potomcev. Starša sta umrla pred njo, drugih potomcev, razen zapustnice, nista zapustila. V poštev pridejo dediči iz III. dednega reda, o katerih pa sodišče nima vseh podatkov. Ded in babica po očetovi strani sta Avguštin in Marija Jernejčič, ded in babica po mamini strani pa sta Jožef in Marija Zupančič.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva zapustnikove dede in babice, njihove potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnice ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 30. 6. 2022 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti