Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

I D 1336/2020 Os-3232/21, Stran 2082
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Silvu Bizjak, rojen 4. 5. 1959, umrl 13. 4. 2020, nazadnje stan. Omersova ulica 23, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti poročen in brez potomcev. Zapustnikova mama Nežka Bizjak je umrla pred njim in ni imela drugih potomcev. Zapustnikov oče je na podlagi ugotovitvene odločbe o očetovstvu, z dne 14. 11. 1961, Dobrivoje Popović, vendar iz ugotovitvene odločbe ne izhajajo podatki o njegovem datumu rojstva in naslovu, ki bi omogočali iskanje v tujini. Sodišče nima podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot dediči II. oziroma III. dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustniku na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. 10. 2021