Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

IV N 96/2022 Os-3038/22, Stran 2082
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s sklepom II N 96/2022 z dne 2. 9. 2022 drugemu nasprotnemu udeležencu Jožetu Turičniku, katerega prebivališče ni znano, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Andrejo Pikl, Šolska ulica 9, Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica je bila postavljena na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku-1.
Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca zastopala v postopku vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, daje postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 5. 9. 2022