Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

0500 Z 3/2022 Os-3039/22, Stran 2081
V zadevi zavarovanja terjatve upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Mateju Auda, Vodnikova cesta 79, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Reisner Alenka – odvetnica, Ljubljanska cesta 76, Domžale, zaradi zavarovanja 729,82 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mateju Auda, prijavljenem na naslovu Vodnikova cesta 79, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvrši in zavarovanju v tem postopku postavi začasna zastopnica odvetnica Reisner Alenka, Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah 
dne 2. 9. 2022 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti