Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Št. 02-01/2022-1 Ob-3107/22, Stran 2078
Javni poziv 
za imenovanje dveh članov Upravnega odbora Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto 
I. Statut Rudolfovo – Znanstvenega in tehnološkega središča Novo mesto (Uradni list RS, št. 42/22) določa, da dva člana Upravnega odbora na osnovi javnega poziva imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst delodajalcev in drugih uporabnikov dejavnosti zavoda, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti zavoda, oziroma zainteresirane javnosti.
II. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije.
III. Predlog kandidata mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek; stalno prebivališče; naziv organizacije, kjer je zaposlen; delo, ki ga opravlja; izjavo predlaganega kandidata, da soglaša s kandidaturo (če predloga ne podaja sam); in kratek opis dolgoročnega interesa pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti zavoda z javnostjo, ki jo bo zastopal.
IV. Predlog s podatki, navedenimi pod točko III, posredujte elektronsko na naslov: info@rud.si ali pisno po pošti na naslov: Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, najkasneje do 10. 10. 2022 do 16. ure.
Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto