Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Št. 0301-1/2022-SRRS-45 Ob-3131/22, Stran 2055
Sprememba 
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE, št. 0301-1/2022-SRRS-16, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/22 z dne 3. 6. 2022, in sicer kot sledi:
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju oziroma točki 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:
Skupni razpisani znesek je 9.000.000 EUR, kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Iz postavke za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
9.000.000
2022
Posojilo
Sredstva Sklada
Slovenski regionalno razvojni sklad
Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad