Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2895. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sistemskem nadzoru v zdravstvu, stran 8482.

  
Na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o sistemskem nadzoru v zdravstvu 
1. člen 
V Pravilniku o sistemskem nadzoru v zdravstvu (Uradni list RS, št. 39/18) se v 6. členu v prvem odstavku v prvem stavku besedilo »Minister pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister)« nadomesti z besedilom »Urad, pristojen za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: urad),«. V drugem stavku prvega odstavka se besedilo »ministrstva, pristojnega za zdravje« nadomesti z besedo »urada«.
V drugem odstavku se beseda »Minister« nadomesti z besedilom »Direktor urada«.
V tretjem odstavku se beseda »minister« nadomesti z besedilom »direktor urada«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem in tretjem odstavku beseda »minister« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »direktor urada« v ustreznem sklonu.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-192/2022
Ljubljana, dne 23. septembra 2022
EVA 2022-2711-0097
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti