Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2891. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 8478.

  
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 17. redni seji dne 13. septembra 2022 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. 
Ugotovi se, da so nepremičnine z ID znakom:
– parcela 1122 2011/3, katastrska občina 1122 Dramlje parcela 2011/3 (ID 7220963),
– parcela 1122 2011/5, katastrska občina 1122 Dramlje parcela 2011/5 (ID 7220962),
– parcela 1122 2013/3, katastrska občina 1122 Dramlje parcela 2013/3 (ID 7220958),
– parcela 1138 1362/2, katastrska občina 1138 Šentjur pri Celju parcela 1362/2 (ID 2431968),
– parcela 1147 1291/11, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1291/11 (ID 7238682),
– parcela 1147 1291/12, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1291/12 (ID 7238681),
– parcela 1147 1291/16, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1291/16 (ID 7238677),
– parcela 1147 1304/11, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1304/11 (ID 7238687)
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
2. 
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parcela 1122 2011/3, katastrska občina 1122 Dramlje parcela 2011/3 (ID 7220963),
– parcela 1122 2011/5, katastrska občina 1122 Dramlje parcela 2011/5 (ID 7220962),
– parcela 1122 2013/3, katastrska občina 1122 Dramlje parcela 2013/3 (ID 7220958),
– parcela 1138 1362/2, katastrska občina 1138 Šentjur pri Celju parcela 1362/2 (ID 2431968),
– parcela 1147 1291/11, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1291/11 (ID 7238682),
– parcela 1147 1291/12, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1291/12 (ID 7238681),
– parcela 1147 1291/16, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1291/16 (ID 7238677),
– parcela 1147 1304/11, katastrska občina 1147 Slivnica pri Celju parcela 1304/11 (ID 7238687),
– parcela 1142 129/15, katastrska občina 1142 Tratna parcela 129/15 (ID 3531589),
– parcela 1142 129/23, katastrska občina 1142 Tratna parcela 129/23 (ID 6173819).
(2) Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000, brez javnopravnih omejitev.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-298(2513)
Šentjur, dne 13. septembra 2022
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci