Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2884. Sklep o izločitvi iz javnega dobra, stran 8473.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 21. redni seji dne 14. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o izločitvi iz javnega dobra 
1. 
Iz javnega dobra se izloči nepremičnina z ID znakom 1769 549/9.
2. 
Nepremičnina iz prve točke preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Dol pri Ljubljani.
3. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2022-21
Dol pri Ljubljani, dne 15. septembra 2022
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič