Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2880. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno, stran 8467.

  
Na podlagi 28. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter 52. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) župan Občine Cerkno objavljam
S K L E P 
o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno 
1. Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno.
2. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Cerkno, Bukovo, Novaki, Orehek – Jesenica, Otalež, Podlanišče, Straža, Šebrelje, Gorje, Ravne – Zakriž, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.
3. Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
4. Volitve vodi in izvede občinska volilna komisija.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2022
Cerkno, dne 26. avgusta 2022
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič