Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2875. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi, stran 8459.

  
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 23. redni seji dne 16. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi 
I. 
S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini št. 1252/2, k.o. Trebče.
II. 
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, matična številka 1357450000.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2018-23-3
Bistrica ob Sotli, dne 16. septembra 2022
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak