Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2870. Napotilo za izvajanje revizij, stran 8454.

  
Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) določam
N A P O T I L O 
za izvajanje revizij 
1. člen 
Računsko sodišče Republike Slovenije pri izvajanju revizij uporablja mednarodna načela in standarde vrhovnih revizijskih institucij, ki jih sprejme INTOSAI – Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij.
Načela in standardi iz prejšnjega odstavka so objavljeni v slovenskem jeziku na spletnih straneh Računskega sodišča Republike Slovenije, standardi, ki se nanašajo na revidiranje računovodskih izkazov, pa na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega napotila preneha veljati Napotilo za izvajanje revizij (Uradni list RS, št. 43/13).
3. člen 
To napotilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-1/2022
Ljubljana, dne 20. septembra 2022
Jana Ahčin 
predsednica računskega sodišča