Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2868. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, stran 8452.

  
Na podlagi desetega odstavka 51. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
1. člen 
V Uredbi o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 50/22) se v 4. členu za sedmim odstavkom doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Kontaktna točka zagotovi, da vložniki zlahka dostopajo do enostavnih postopkov za reševanje sporov v zvezi s postopkom izdaje dovoljenj za gradnjo in delovanje obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije, med drugim tudi do mehanizmov za alternativno reševanje sporov.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-325/2022
Ljubljana, dne 22. septembra 2022
EVA 2022-2430-0071
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti