Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) s komentarjem

Uvodni znanstveni razpravi

Prof. dr. Polonca Kovač in izr. prof. dr. Janez Čebulj